ทัวร์มัลดีฟส์Package! Maldives Maafushi Local Island 3D2N
ราคา : เริ่มต้นที่ 8,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - 25 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : 2ท่าน ออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) - เกาะมาฟูชิ – อิสระ 

06.00 น.        ผู้โดยสารทำการเช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

09.20 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศ มัลดีฟส์เที่ยวบินที่ FD175 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง

11.40 น.        (เวลาท้องถิ่นมัลดีฟส์จะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เวลาน่า เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ ทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารได้ที่สนามบิน ระหว่างรอเรือมา                          รับตามเวลา

                    นำท่านเดินทางสู่ เกาะมาฟูชิ โดยเรือ Speed Boat จะใช้เวลา 30 นาที

14.30 น.        เช็คอินท์ เข้าที่พัก Sunrise beach & Spaหันหน้าเข้าทางพระอาทิตย์ขึ้น ติดหน้าหาด ห้องพักเป็นห้อง Deluxe เตียงใหญ่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงาม ซึ่งทางโรงแรมมีจักรยานให้ใช้ฟรี หรือ เลือกถ่ายรูป ว่ายน้ำ ที่หน้าหาด Bikini Beach                              หรือ หาด Public Beach รอชมพระอาทิตย์ตกดินอิสระรับประทานอาหารเย็น

 

วันที่สอง          เลือกซื้อกิจกรรม (Options Tour)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ให้ท่านเลือกซื้อกิจกรรม มีให้เลือก 3 แบบ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ท่านสามารถเลือกซื้อได้

Option 1

                   Half Day Snorkeling  ราคาท่านละ 1,000 บาท

                   ดำนำชมฝูงปลามากมาย ตามหาเต่าทะเล แวะถ่ายรูปที่ Sand Blank แวะ ชมปลาโลมาฝูงใหญ่ โอกาส (50/50)*

09.00 น.      พร้อมกันที่ท่าเรือ เกาะ Maafushi ออกทำกิจกรรม ดำน้ำ 2 จุด ที่สวยที่สุด Biyadhoo / Turtle point / Banana Reef ที่ได้ขึ้นชื่อว่าปลาชุมมาก และ พร้อมอาหารกลางวันแบบปิคนิก

                  ** ฟรี!! รูปถ่ายใต้น้ำ** 
                  ** ฟรี !! อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ  ชุดหน้ากากดำน้ำ,ฟิน และ ผ้าเช็ดตัว

 

Option 2

                  Full Day Snorkeling  ราคาท่านละ 2,000 บาท

                  ดำน้ำกับปลาฉลาม Shark point  ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับ ปลากระเบน เกาะ Fulidhoo Island แวะ ถ่ายรูปที่ Sand Blank ชมเกาะชาวบ้าน GULHI แวะ ชมปลาโลมาฝูงใหญ่ โอกาส (50/50)*

09.30 น.     พร้อมกันที่ท่าเรือ เกาะ Maafushi เดินทางโดย speed Boat ออกทำกิจกรรมดำน้ำ

                 ** ฟรี!! รูปถ่ายใต้น้ำ **
                 ** ฟรี!! อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ  ชุดหน้ากากดำน้ำ ,ฟิน และ ผ้าเช็ดตัว

หมายเหตุ : ราคาไม่รวมถ่ายรูปโดยโดรน โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

 

Option 3

                 VISIT RESORT 1 FULL DAY   ราคาท่านละ 5,500 บาท 

09.00 น.    พร้อมกันที่ท่าเรือ เกาะ Maafushi นั่ง speed boat เดินทางสู่ รีสอร์ทกลางน้ำ มีบริการ 

                รวมอาหารเที่ยง ชา ขนม รอบบ่าย และ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และ ไม่มีแอลกอฮอลล์ ไม่อั้น ทั้งวัน  ** ที่นี่ลูกค้าสามารถนำ ชุดบิกินี่, ชุดว่ายน้ำ ชุดสวยงาม สำหรับการถ่ายรูป ภายในตัวรีสอร์ทได้ **

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

                พักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือ เลือกดำน้ำตื้นรอบเกาะ ชมการให้อาหารปลาตอนเย็น

หมายเหตุ : *** รีสอร์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากจำนวนขั้นต่ำของการเข้ารีสอร์ท ***

18.00 น.    นั่ง speed boat กลับเกาะ Maafushi ใช้เวลา 30 นาที 

ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารเย็น

                พัก Sunrise beach & Spa

 

วันที่สาม          มาฟูชิ - มาเล่ (มัลดีฟส์)กรุงเทพฯ            

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.       ออกเดินทาง ไปสนามบินมาเล่ โดย Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

12.25 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ FD176 ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง

19.10 น.       เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

**************