เชียงใหม่ สิบสองปันนา

เชียงใหม่ สิบสองปันนา 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)
ราคา : เริ่มต้นที่ 9,988 บาท
เดินทาง : วันนี้ - 30 เมษายน 2562
                               

                                             

วันแรก            เชียงใหม่ - สิบสองปันนา


08.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่
10.50 น.        ออกเดินทางสู่ จิ่งหง (สิบสองปันนา) โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5360
11.40 น.        เดินทางถึงสนามบินจิ่งหง (สิบสองปันนา) ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ด้วยขันโตกสไตล์ไทลื้อ อิ่มอร่อยกับน้ำพริกไก่ย่างแคบหมู พร้อมด้วยข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงาม ถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัยที่ผสมผสานกับอาหารสไตล์พื้นเมืองภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัว
บ่าย              นำท่านสู่ “จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงาม มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุด มีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัส จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือ                              เมืองน้ำ บ้านไทลื้อโครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขงเข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง                        
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำเชิญทุกท่านชิม 
Yunnan GuoQiaoMi Xian หรือ “หมี่จองหงวน” ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวน โดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุปออก                             จากกัน เพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ ภาย                             ใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสาย คุนหมิง - กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น“อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1แม่น้ำ 2ประตู 9เจดีย์ (จอม) และ 12หมู่บ้าน (เจียง) และผสม                                 ผสานวัฒนธรรมไทลื้อ วัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกันนำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีนสนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนานมีเวลาให้                                     ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดินDa Xing จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับโรงแรม JamesJoyce Coffete lหรือเทียบเท่า (สิบสองปันนา) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนคน                                             เดินริมแม่น้ำล้านช้าง ใกล้กับห้างสรรพสินค้า “ต้าลุ่นฟา”大润发) ห้างฯ เก่าแก่ใจกลางเมืองจิ่งหง ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของเมือง อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสำรวจบรรยากาศของถนนคนเดินท้องถิ่นของเมืองจิ่งหง ท่านใดยังไม่เหนื่อยสามารถ                                             เดินเล่นหรือเลือกหาที่นั่งทาน Street food ชิมหมาล่ารสชาติต้นตำหรับ (ไม่ไกลจากโรงแรมเป็นย่านร้านอาหารริมแม่น้ำสวยงามและน่านั่งเป็นอย่างมากท่านสามารถขอคำแนะนำจากไกด์ของเราเพื่อ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองได้)


วันที่สอง          สิบสองปันนา


 เช้า               รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
                    นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดเช้า หรือ Jinghong Market ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชิมซาลาเปาร้านดัง ปาท่องโก๋น้ำ เต้าหู้ รสชาติต้นตำรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ซึ่งถูก                                  อนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขา ชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขาและความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่จากนั้นนำชม“สถาบันวิจัย                                   ยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า”  (四塔傣药研究中心) สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วน ซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น เรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนรัฐบาลจีนต้อง                                    ส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันเมนูพิเศษ! ห่านย่างยูนนาน
บ่าย              ชม วัดป่าเจย์ หรือ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน (西双版纳总佛寺) เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระ รวมไปถึงที่เป็นที่                            ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนาน อีกด้วยวัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง จากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย” นำท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้า                                  ไทลื้อ ชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริง เมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงาม นำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝน และ                                           สะพานสิบสองปันนา ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8เหลี่ยม 12ชั้น อันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง 12ชั้นหมายถึง 12เจียง 8เหลี่ยมหมายถึง 8ทิศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่น                                          ดิน จากนั้นนำท่านขอพรจาก“ต้นไม้อธิษฐาน”ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดง ก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริง นำท่านลง“เรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง” (เรือลำละ4-6คน) สัมผัสบรรยากาศ                                            ของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไทลื้อ ชวนทุกท่านจิบชาผูเอ่อร์ ท่ามกลางสวนสวยแห่งนี้ (ชาผู่อ๋อ (PuEr) ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนสัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบชาที่สำคัญของโลก ซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ“เส้นทางม้า                                                 สายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมืองผู่เอ๋อซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตร เท่านั้น)
เย็น              รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่นในบ้านแบบไทลื้อโบราณ หาได้ยากยิ่งในยุคที่เมืองจิ่งหงกำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด ชิมไก่ย่าง และหมูย่าง จากฟืนแบบโบราณและ น้ำพริกรสชาติกลมกล่อมแบบชาวไทลื้อแท้ๆ
ค่ำ               นำท่านเดินทางสู่ Wanda City นำท่านผ่านชม Wanda River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำ ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟสวยๆ มากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ ชมชายหาดจำลอง นำท่านเดินผ่านสะพานไม้                         สู่ห้างสรรพสินค้า Guan Park มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย
20:30 น.       พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre นำท่านชมโชว์ระดับโลก The Dai Show ได้รับการออกแบบ และกำกับการแสดงโดย Franco Dragone ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลก จากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจาก The House of Dancing Water ใน                           City of Dream มาเก๊า และA New Dayที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่าง Celine Dion ใน Caesars Palace ลาสเวกัส เวลาอันสมควรนำท่านกลับโรงแรม James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า (สิบสองปันนา)


วันที่สาม          สิบสองปันนา– เชียงใหม่


เช้า               รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
                    นำท่านผ่านชมเมืองโบราณจิ่งหลาน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม บ้านเรือนที่นี่จำลองบ้านเรือนแบบไทลื้อมาประยุกต์ให้กลายเป็นร้านค้าร้านอาหารมากมาย ที่นี่ช่วงกลางคืนคึกคักเต็มไปด้วยร้านสำหรับนั่งกินดื่ม ส่วนกลางวันก็เหมาะสำหรับการเดินเล่นและถ่ายรูป                            จากนั้นนำทุกท่านผ่านชมลานสงกรานต์ หรือ ลานน้ำพุ ลานนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังใช้เป็นที่จัดงาน สำคัญๆของเมือง มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport
09:40 น.        ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5395 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่
09:50 น.        ถึงเชียงใหม่ / เชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                                **********************************************************

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินสายการบินราคาหรือรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องเหตุผลมาจากความปลอดภัย , สภาพภูมิอากาศ, การเมืองและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและค่าเชื้อเพลิงโดยจะคำนึงและยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ : สำหรับคณะ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ

พักเดี่ยว

14 – 16 ธ.ค. 61

9,988 บาท

 

 

1,500 บาท

18 – 20 ม.ค. 62

9,988 บาท

15 – 17 ก.พ. 62

9,988 บาท

15 – 17 มี.ค. 62

9,988 บาท

26 – 28 เม.ย. 62

9,988 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ – สิบสองปันนา – เชียงใหม่ (ชั้นทัศนาจร) สายการบิน Ruili Airlines
- ค่าโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
- ค่ายานพาหนะตามรายการ
- ค่าอาหารตามที่รายการระบุไว้
- ฟรีน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าล่องเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงบนเรือ บริการอาหารว่างผลไม้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ เฉพาะเข้าด่านสนามบินนานาชาติ จิงห่ง (สิบสองปันนา) ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางที่ใช้พาสปอร์ทไทย)
- ทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 100 หยวน (ประมาณ 500 บาทต่อท่าน
)
- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตราที่กำหนด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,
- ค่าทิปเจ้าหน้าที่ (ไกด์คนขับพนักงานยกกระเป๋าเป็นต้น)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหักณที่จ่าย, หรือภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ สิ้นสุดวันที่ 30เมษายน 2562 (เดินทางหลังจากนี้โปรดเช็คราคาอีกครั้ง)
- โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาลอีกครั้งอาทิคริสต์มาส, วันปีใหม่, วันตรุษจีน, วันสงกรานต์ และวันชาติ
- กรณีมีบริการพิเศษอื่นๆอาทิการดูงาน, การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆอาหารเพิ่มหรือปรับโรงแรมกรุณแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบหมู่คณะ) ประทับตราที่สนามบิน
- Scan หรือ ถ่ายรูปหน้า หนังสือเดินทางของท่าน
- ไฟล์รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวจำนวน 2 ใบ
- รูปไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33 มม กว้างส่วนศีรษะ:15 มม. ถึง 22 มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท

****ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ****

เอกสารที่ใช้ในวันที่เดินทาง
- หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
- ส่งรายชื่อลูกค้าพร้อมชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเดินทางทั้งหมด
- หลังจากที่ชำระเงินและออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทางได้

หมายเหตุ
- ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วงหรือสภาวะทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยของทางบริษัทฯ อันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะเป็นหลัก
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศและการห้ามเข้าประเทศต่าง ๆอันเนื่องมาจาก การนำสิ่งของผิดกฎหมายออกและเข้าประเทศต่าง ๆ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
- มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย หรือ หนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้โดยสารต้องดำเนินการและรับผิดชอบเรื่องเอกสารการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ (ถ้าหนังสือเดินทางบางสัญชาติ ต้องทำวีซ่า) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

การท่องเที่ยวประเทศจีน นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา, ร้านมุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว