ทัวร์มองโกเลีย

มองโกเลีย (นอก) 4วัน 2คืน
โดยสายการบินมองโกเลีย แอร์ไลน์ (OM)
ราคา : 24,999 บาท 

เดินทาง : 28 - 31 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ
ราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุ๊ปเดียวเท่านั้น