dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติบริษัท
bulletแผนที่ออฟฟิต
bulletใบอนุญาตเลขที่ 11/05930
dot
อัลบัมรูปประเทศพม่า
dot
bulletย่างกุ้ง
bulletพระธาตุอินแขวน
bulletพุกาม
bulletมัณฑะเลย์
bulletทะเลสาบอินเล
dot
อัลบัมรูปลาว
dot
bulletหลวงพระบาง
bulletเวียงจันทน์
bulletวังเวียง
bulletเขื่อนน้ำงึม
bulletเชียงขวาง
bulletจำปาสัก ปากแซ
dot
อัลบัมรูปกัมพูชา
dot
bulletเสียมราฐ
bulletพนมเปญ
dot
อัลบัมรูปเวียตนาม
dot
bulletโฮจิมิน
bulletมุยเน่
bulletดาลัด
bulletฮานอย
bulletฮาลอง
bulletเว้
bulletดานัง
bulletฮอยอัน
dot
ราคาแลนด์ อินโดไชน่า
dot
bulletแลนด์ลาว
bulletแลนด์กัมพูชา
bulletแลนด์เวียตนาม
bulletแลนด์พม่า
bulletแลนด์สิบสองปันนา
dot
แพ็คเกจทัวร์ อินโดไชน่า
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาว
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียตนาม
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่า
bulletแพ็คเกจทัวร์บาหลี
bulletแพ็คเกจทัวร์สิบสองปันนา
dot
ทัวร์หน้าร้าน (จอยทัวร์)
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิบสองปันนา
dot
โรงแรม
dot
bulletโรงแรมประเทศลาว
bulletโรงแรมประเทศกัมพูชา
bulletโรงแรมประเทศเวียดนาม
bulletโรงแรมประเทศพม่า
bulletโรงแรมสิบสองปันนา
dot
สถานฑูต
dot
bulletสถานฑูตลาว
bulletสถานฑูตกัมพูชา
bulletสถานฑูตเวียตนาม
bulletสถานฑูตจีน
bulletสถานฑูตพม่า
dot
ข้อมูลประเทศลาว
dot
bulletรู้จักลาว
bulletแขวงเวียงจันทน์
bulletแขวงหลวงพระบาง
bulletแขวงเชียงขวาง
bulletจำปาสัก
bulletสหวันเขต
bulletคำม่วน
bulletไชยะบุรี
bulletบอลิคำไช
bulletบ่อแก้ว
bulletพงสาลี
bulletหลวงน้ำทา
bulletหัวพัน
bulletอุดมไซ // อุดมไชย
bulletหนองแก้ว หรือ เมืองงอย
THE EXPERT INDOCHINA CO.,LTD.

รับจัดทำ แลนด์ เส้นทางอินโดไชน่า ลาว พม่า กัมพูชา เวียตนาม สิบสองปันนา อินโดนิเซีย บาหลี ภูฏาน ในงบประมาณที่ท่านต้องการ
- เปิด จอยทัวร์ เส้นทางอินโดไชน่า ให้เพื่อนๆ เอเยนต์ ได้ขายทัวรน์เส้นทางทางแล้วออกเป็นชื่อกลาง
- รับจัดทำ แพ็คเกจ ทัวร์ 2 ท่าน ออกเดินทางได้ทันที ในกลุมประเทศอินโดไชน่า
- รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ในกลุ่มประเทศ อินโดไชน่า
- รับยื่น วีซ่า ในกลุ่มประเทศ อินโดไชน่า
- ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปในกลุ่มประเทศ อินโดไชน่า

The Expert Indochina
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

INBOUND
More...

More...

ทัวร์หน้าร้าน
LPQ3D2N
ราคา 21,900.00
ทัวร์ หลวงพระบาง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว บ้านพี่เมืองน้อง เพลิดเพลินไปกับศิลปวัฒนธรรมที่น่าหลงไหล
ร่วมเดินทางไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG
กำหนดการเดินทาง :
18-20 ต.ค. 56 // 5-7 ธ.ค. 56
** ก่อนสำลองที่นั่งกรุณาเช็ควันที่เดินทางกับฝ่ายขายอีกครั้ง **


VLV4D3N
ราคา 15,900.00
ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางสัมผัสเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางโดยรถเขาสู่หลวงพระบาง โดยจะผ่านเมืองต่างๆมากมาย อาทิ ภูคูณ กาสี กิ่วกะจำ โดยเราจะพักที่เมืองวังเวียง 1 คืน เมืองวังเวียงเป็นเมืองที่สวยงาม จนได้สมยานามว่ากุ้ยหลินเมืองลาว ร่วมเดินทางไปกับสายการบินนกแอร์ DD
กำหนดการเดินทาง
5-8 ธ.ค. 56 // 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 57
** ก่อนสำลองที่นั่งกรุณาเช็ควันเดินทางกับฝ่ายขายอีกครั้ง **
PKZ5D4N Overland
ราคา 6,900.00
ทริปการเดินทางในครั้งนี้ เราจะพาท่านสัมผัสประเทศลาวทางตอนใต้ โดยรถปรับอากาศ เราจะใช้เวลาเดินทาง 3วัน2คืนนำท่านเข้าสู่แขวงจำปาสัก นำท่านชมปราสาทหินวัดภู ปราสาทหินเก่าแก่สมัยขอม น้ำตกคอนพระเพ็ง ไนแองการ่า แห่งเอเชีย หลีผี นำตกชื่อดังของลาว เดินทางโดยรถปรับอากาศ
กำหนดการเดินทาง :
5-9 ธ.ค. 56 // 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 57
PKZ3D2N
ทริปการเดินทางในครั้งนี้ เราจะพาท่านสัมผัสประเทศลาวทางตอนใต้ โดยสายการบินนกแอร์ เราจะใช้เวลาเดินทาง 3วัน2คืนนำท่านเข้าสู่แขวงจำปาสัก นำท่านชมปราสาทหินวัดภู ปราสาทหินเก่าแก่สมัยขอม น้ำตกคอนพระเพ็ง ไนแองการ่า แห่งเอเชีย หลีผี นำตกชื่อดังของลาว เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
กำหนดการเดินทาง :
โปรดสอบถาม
RGN3D2N
ราคา 18,900.00
ทริปการเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า นำท่านชมเมืองหงสาวดี เมืองอตีตราชธานีเก่าของพม่า สักการะพระธาตุอินแขวน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า เจดีย์เชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าที่มีอายุกว่าสองพันปี พร้อมไปด้วยเมนูอาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร
กำหนดการเดินทาง
6-8 ธ.ค. 56 // 27-29 ธ.ค. 56
**วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนสำรองที่นั่งกรุณาสอบถามจากพนักงานขายอีกครั้ง **
RGN4D3N
ทริปการเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า นำท่านชมเมืองหงสาวดี เมืองอตีตราชธานีเก่าของพม่า สักการะพระธาตุอินแขวน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า เจดีย์เชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าที่มีอายุกว่าสองพันปี พร้อมไปด้วยเมนูอาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร
กำหนดการเดินทาง
สอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ํYangon Bagan Mandalay 4D3N
ทริปการเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า ชมเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรจากเทพทันใจ ชมดินแดนแห่งเจดีย์ ณ เมืองพุกาม ชมเมืองมัณฑเลย์ ชมพระราชวังเก่า กราบพระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์
กำหนดการเดินทาง
** กรุณาสอบถามถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
Yangon Bagan Mandalay Inle 5D4
ทริปการเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า ชมเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรจากเทพทันใจ ชมดินแดนแห่งเจดีย์ ณ เมืองพุกาม ชมเมืองมัณฑเลย์ ชมพระราชวังเก่า กราบพระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ ชมทะเลสาบอินเล ทพเลสาบที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของพม่า ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
กำหนดการเดินทาง
** กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
REP3D2N PG
การเดินทางทริปนี้เราจะเดินทางเขาสู่ 1ใน7สิ่งบมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ เราจะใช้เวลาเดินทาง3วัน2คืน โดยสายการบินากอกแอร์เวย์ PG ชมนครวัต นครธม อันมีชื่อเสียง ล่องทะเลสาบโตเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดินทาง
โปรดสอบถาม
REP3D2N
ราคา 5,900.00
การเดินทางทริปนี้เราจะเดินทางเขาสู่ 1ใน7สิ่งบมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ เราจะใช้เวลาเดินทาง3วัน2คืน โดยรถปรับอากาศ VIP ชมนครวัต นครธม อันมีชื่อเสียง ล่องทะเลสาบโตเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ไม่ต้องเข้าแถวรอ เราทำ VIP ที่ด่าน
กำหนดการเดินทาง
20-22 ก.ค. 56 / 10-12 ส.ค. 56 / 13-15 ก.ย. 56 / 18-20 ต.ค. 56
VN HAN4D
ราคา 14,900.00
การเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเที่ยวเวียตนามเหนือ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติชิมอาหารทะเลสด ๆ บนเรือล่องอ่าวฮาลอง ชมสุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบวิหารหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม – Shopping ย่านถนนเก่า 36 สาย - ชมหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
กำหนดการเดินทาง
20-23 ก.ค. 56/ 9-12 ส.ค. 56 / 13-15 ก.ย. 56 / 19-22 ต.ค. 56
VN6D Overland
ราคา 8,900.00
การเดินทางในทริปนี้ เราจะนำท่านเที่ยวเมืองเว้ มรดกโลกเวียตนาม อดีตราชธานีแห่งเวียตนามอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์เหวียนชมนครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน , ชมวัดเทียนมุ เจดีย์แปดเหลี่ยม , สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ย้อนรอยละครดัง “ฮอยอันฉันรักเธอ” เมืองฮอยอัน ชมบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียน ชมสะพานญี่ปุ่นอายุเก่าแก่ 400 ปี สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน โดยรถปรับอากาศ VIP
พิเศษ ของระลึกจากเวียตนามทุกที่นั่ง พร้อม ชิมสลัดกุ้งมังกร รสชาติพิเศษ
กำหนดการเดินทาง
19-24 ก.ค. 56 / 8-13 ส.ค. 56 / 18-23 ต.ค. 56
ดูทั้งหมด..
Package Tour 2 ท่านเดินทางได้ทันที
ID Product Name Details PriceImage
PK LPQ3D2N QV Sabidee Luangprabang By Lao Airlineicon กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
โดยสายารบิน ลาวแอร์ไลน์ QV
ออกเดินทางได้ทุกวัน 2 ท่าน ขึ้นไป
พิเศษ ราเริ่มต้นเพียงท่านละ 17,900 บาท
ราคานี้ใด้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
17,900.00
PK LPQ3D2N Sabidee Luangprabang Bangkok Air Waysicon กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
โดยสายารบิน บางอแอร์เวย์ PG
ออกเดินทางได้ทุกวัน 2 ท่าน ขึ้นไป
พิเศษ ราเริ่มต้นเพียงท่านละ 18,900 บาท
ราคานี้ใด้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
19,900.00
18,900.00
Sabidee Muanglao Van Package VLV4D3Nicon กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง- กรุงเทพฯ
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
พิเศษ ราเริ่มต้นเพียงท่านละ 9,900 บาท
8 ท่านออกเดินทางได้ทันที
ราคานี้ใด้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
9,900.00
Amazing Champasak By TG PK PKZ3D2N กรุงเทพฯ-อุบล-จำปาสัก-หนีผี-คอนพระเพ็ง-ปราสาทหินวัดภู
โดยlสายการบินไทย TG
กำหนดการเดินทาง :
คณะ 2 ท่าน สามารถเดินทางได้ทันที
ราคาเริ่มต้นที่ ------ บาท
ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ -------
Amazing Champasak By VAN PKZ5D4Nicon กรุงเทพฯ-อุบล-จำปาสัก-หนีผี-คอนพระเพ็ง-ปราสาทหินวัดภู
โดยรถตู้ปรับอากาศ
กำหนดการเดินทาง :
คณะ 8 ท่าน สามารถเดินทางได้ทันที
ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
6,900.00
PK REP3D2N Sousadey Cambodia PGicon กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-นครวัต-นครธม-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG
2 ท่านออกเดินทางได้ทันที
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ในราคา 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
19,900.00
Sousadey Cambodia VAN REP3D2Nicon กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมราฐ-ปอยเปต-กรุงเทพฯ
โดยรถปรับอากาศ VIP : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ไม่ต้องเข้าแถวรอ เราทำ VIP ที่ด่าน
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
8 ท่านออกเดินทางได้ทันที
ราคาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555
6,900.00
5,900.00
ดูทั้งหมด..
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

THE EXPERT INDOCHINA CO.,LTD
807/193 Pumarin Village (Near Zeer Rangsit) Khukot, Lumlokka, Phathumthani. 12130
Tel: 0-2531-8135-9, 081-350-7412-3, 081-297-6727, 081-971-2193  Fax: 0-2531-81403

Email :  info@expert-indochina.com

hina.com